ESRR             Spirit          MRGT


                                                                                                                                                                  

 

Namen investicije je ohraniti razvojno naravnanost podjetij Iskra PIO d.o.o. in IZA d.o.o. ter izvedba investicijskega projekta, ki bo omogočila vzpostavitev proizvodnih kapacitet za produkte povezane s COVID-19 ter prispeval k dvigu čistih prihodkov od prodaje ter povečanju dodane vrednosti na zaposlenega pri partnerjih na projektu.

Cilj investicije je vzpostaviti proizvodne kapacitete, skrajšati čas proizvodnje, povečati kvaliteto izdelka ter proizvodne kapacitete za proizvodnjo produktov povezanih s COVID-19.

Naziv projekta: Investicija za proizvodnjo naprav DECON Mini in DECON Classic z dezinfekcijskim sredstvom na osnovi vodikovega peroksida IZA Effect Green Line proti SARS-CoV-2

Koordinator projekta: ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o

Partner na projektu: IZA d.o.o.

Začetek projekta: 27.5.2021
Konec projekta: 26.11.2021
Skupna vrednost sofinanciranja projekta: 299.760,00 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si 


The Hotel Show Dubai

Trajanje: od 24.5.2022 do 26.5.2022

Dubai , UAE


Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje 

individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022.


www.eu-skladi.si 


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega

sklada za regionalni razvoj.