V podjetju IZA, d. o. o., enkrat na mesec organiziramo delavnico za usposabljanje uporabnikov naprav in sredstev za dezinfekcijo. Na delavnici najprej predstavimo dezinfekcijska sredstva, primerna področja za uporabo dezinfekcijskih sredstev, sledi predstavitev optimalnega načina uporabe naprav za dezinfekcijo s praktično uporabo.

Delavnico izvajamo osebe, ki imamo ustrezne certifikate za področje dezinfekcije prostorov, površin in zraka. Po opravljeni delavnici udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi.

Vse udeležence delavnice bomo redno obveščali o novostih in novih dezinfekcijskih sredstvih, ki jih razvijamo, ter možnostih nadgradnje obstoječih naprav za optimalno dezinfekcijo površin in zraka.

Na delavnici se dogovorimo tudi za obisk v podjetju ali ustanovi, kjer se bo dezinfekcija izvajala. S tem zagotovimo prenos izkušenj, na lokaciji, kar se je v preteklosti izkazalo za optimalno, tako pri porabi sredstva kot življenjske dobe naprave.